onsdag 11. februar 2015

Humler og humlevennlige planter i Tromsø.


At bier og humler (korrekt: humler er en type bie) er bokstavelig livsviktig for oss mennesker er opplest og vedtatt for lenge siden. Det er rett og slett et udiskutabelt faktum at vi ikke kan overleve som art uten disse summende artigkarene, som for noen kan virke litt skremmende siden de en gang i blandt forsvarer seg, men som også utgjør et selvfølgelig og livlig innslag i sommerdagene.

Problemet er bare at de er i ferd med å dø ut. Dette er dokumentert av forskere over hele verden, og også beskrevet i utallige artikler i presse og på nett. Spørsmålet er om det er for sent, eller om det fremdeles er noe vi kan gjøre med det.

Svaret er: vi kan fremdeles gjøre noe for å berge biene, og da også oss selv. 

Hvordan? Jo, for eksempel ved å bli bevisst på hva vi kjøper, og at vi helst unngår å kjøpe varer fra produsenter som bruker mengder med giftige sprøytemidler som dreper alt som summer og flyr. Og at markdyrkere i verden sørger for at det finnes blomsterenger der biene kan finne nektar. Alt dette er store ting som det må en felles verdensomspennende innsats til for å kunne lykkes med.

Men vi enkeltmennesker kan selvfølgelig også gjøre en kjempeinnsats for å bevare disse flittige bestøvende flygerne. (Dette er så klart ikke min ide, jeg bare gjengir det andre for lengst har funnet ut før meg, og som jeg har skjønt at stemmer.) Vi kan plante blomster som biene, og derfor også humlene, elsker.

Min hage skal derfor bli en humle/biehage. Jeg skal plante stauder og sommerblomster som er kjent som gode nektarkilder, og som jeg er overbevist om vil utgjøre et lite bidrag til saken. Og hvis så mange andre hageeiere i Tromsøregionen gjør det samme, og det samme gjøres over hele landet,  ja over hele verden, så vil det ha en enorm betydning. Hvis ingen gjør de små tingene, og alle tenker at det er opp til alle andre, vil ingenting hjelpe.

Her er en samling artikler om hva som kan såes og plantes, i tillegg finnes det mengder med informasjon der ute hvis en lurer på noe:
http://moseplassen.com/tag/humle/
http://artsdatabanken.no/arterpaanett

Du kan også gjøre et søk på for eksempel "humler forsvinner" på nettet så får du mye nyttig informasjon.

Her vil det snart komme en egen artikkel med forslag til stauder, busker og sommerblomster som er gode for bestøverne, og som også kan klare seg her i H6-H7 kyst.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar